Vi er opptatt av miljøet


Vår produksjon har stort fokus på miljøtiltak.
Vi etterstreber å lage minst mulig avfall ut fra vår produksjon,
ved blant annet gjenbruk av emballasje fra våre leverandører.
Alt avfall sorteres og resirkuleres så langt det er mulig.

Vårt klimatiserte printerrom og papirlager sørger for minimal feilproduksjon og svinn.
All belysning i våre lokaler er LED, og vi har varmegjenvinning i vår ventilasjon.

Miljømerket papir
Vi produserer utelukkende på miljømerket papir.